Tìm dịch vụ giữ trẻ mà bạn có thể tin tưởng.

Trả lời một số câu hỏi và tạo ra một kế hoạch có thể phát triển khi con bạn lớn lên.

Chọn các bước chăm sóc trẻ em

Dịch vụ giữ trẻ chất lượng mang lại trải nghiệm an toàn và tích cực có thể giúp hỗ trợ sự phát triển và sẵn sàng đi học của con quý vị. Chọn dịch vụ giữ trẻ phù hợp cho gia đình bạn có thể là một trong những quyết định khó khăn nhất mà gia đình bạn sẽ đưa ra.   

Cơ quan giới thiệu và nguồn lực chăm sóc trẻ em tại địa phương của bạn (CCR&R) có thể giúp bạn tìm kiếm dịch vụ giữ trẻ của bạn. Họ có thể giới thiệu bạn đến các chương trình đáp ứng nhu cầu của gia đình bạn. CCR&R địa phương của bạn cũng có thể hỗ trợ bạn nếu bạn cần trợ giúp thanh toán cho dịch vụ chăm sóc trẻ em của bạn. 

Tìm kiếm dịch vụ chăm sóc trẻ phù hợp cần có thời gian và công sức. Bạn sẽ muốn suy nghĩ về nhu cầu thay đổi của con bạn khi chúng lớn lên và phát triển. Hãy dành thời gian để nhìn xung quanh và chuẩn bị để đặt câu hỏi. Bắt đầu sớm! Bạn càng có nhiều thời gian thì càng tốt.

7 bước trong quá trình tìm kiếm dịch vụ giữ trẻ của quý vị

1. Các bước đầu tiên của việc tìm kiếm dịch vụ chăm sóc trẻ em của quý vị

 • Tìm hiểu về Các loại hình chăm sóc trẻ em có sẵn cho bạn.
  • Bạn muốn một cài đặt dựa trên trung tâm hay một môi trường dựa trên nhà?
  • Bạn có muốn dịch vụ chăm sóc được cấp phép hoặc miễn giấy phép không?
 • Tìm ra số tiền bạn có thể chi trả để trả tiền cho dịch vụ chăm sóc trẻ em.
 • Hãy suy nghĩ về:
  • Vị trí tốt nhất cho bạn là gì?  Nó có gần nhà bạn, trường học của con bạn, hoặc cơ quan hoặc trường học của bạn không?  
  • Bạn cần những giờ hoạt động nào? Đừng quên thời gian di chuyển của bạn.
  • Bạn có muốn con bạn ở với nhiều trẻ em hoặc một vài đứa trẻ?
  • Những hoạt động nào cho trẻ em và các dịch vụ cho phụ huynh mà bạn muốn nhà cung cấp cung cấp?

2. Liên hệ với nguồn lực chăm sóc trẻ em địa phương và cơ quan giới thiệu (CCR&R)

 • Bạn có thể nói chuyện với CCR&R của mình về các câu hỏi được liệt kê ở trên.  
 • CCR&R sẽ đặt câu hỏi về bạn và nhu cầu của con bạn và giới thiệu bạn đến các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em dựa trên nhu cầu của bạn.
 • Bạn có thể đặt câu hỏi CCR&R của mình về các nhà cung cấp này, chẳng hạn như họ có cung cấp bữa ăn hoặc phương tiện đi lại không, họ có tham gia vào việc cải thiện chất lượng và phát triển chuyên môn không, làm thế nào để bạn tìm hiểu về báo cáo cấp phép của họ.
 • CCR&Rs sẽ hỗ trợ quý vị nếu quý vị cần trợ giúp thanh toán cho dịch vụ giữ trẻ của quý vị.  
 • Những người quý vị biết và tin tưởng cũng có thể cung cấp cho quý vị các đề xuất cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em. 

3. Tìm kiếm dịch vụ giữ trẻ trực tuyến bằng cách sử dụng My Child Care Plan

 • Dùng My Child Care Plan nếu bạn muốn tìm kiếm trực tuyến hoặc nếu bạn chỉ có thể tìm kiếm dịch vụ giữ trẻ vào ban đêm hoặc cuối tuần.   
 • Bạn luôn có thể nói chuyện với CCR&R của mình trước hoặc sau khi tìm kiếm trực tuyến.

4. Gọi cho các nhà cung cấp để xem liệu họ có thể phù hợp với gia đình bạn hay không

Dưới đây là một số câu hỏi để hỏi họ. CCR&R có thể đã trả lời một số câu hỏi này cho bạn.

 • Bạn có không gian cho con tôi không?
 • Giờ hoạt động của bạn là gì?
 • Bạn đang ở đâu?
 • Bạn tính phí gì?
 • Có bất kỳ giảm giá hoặc học bổng nào không?
 • Bạn có thể cung cấp tài liệu tham khảo dành cho phụ huynh không?
 • Bạn có cung cấp bữa ăn không?
 • Bạn có cung cấp phương tiện đi lại không?
 • Các hoạt động cho trẻ em là gì?
 • Bạn cung cấp cho gia đình những dịch vụ nào?

5. Kiểm tra hồ sơ cấp phép để biết các khiếu nại và trích dẫn cho các nhà cung cấp có thể phù hợp

Bạn có thể kiểm tra hồ sơ cấp phép của họ theo nhiều cách khác nhau:

 • Gọi cho Cấp phép Chăm sóc Cộng đồng (CCL) theo số 1-844-LET-US-NO để xem xét các hồ sơ qua điện thoại.
 • Bạn có thể đặt lịch hẹn để xem thông tin cấp phép tại Văn phòng khu vực địa phương của bạn.
 • Quý vị có thể sử dụng Tìm kiếm Cơ sở CCL trực tuyến để xem xét các bản ghi.
 • Bạn cũng có thể yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ gia đình hoặc giám đốc trung tâm xem hồ sơ cấp phép của họ nếu bạn đến thăm nhà cung cấp. Theo luật, họ phải hiển thị cho bạn tất cả thông tin cấp phép của họ trong ba năm qua.

6. Ghé thăm các nhà cung cấp có thể phù hợp. Nhìn xung quanh và nói chuyện với nhân viên nhà cung cấp / trung tâm.

Dưới đây là một số điều cần quan sát và suy nghĩ:

 • Nhà hoặc trung tâm có trông khỏe mạnh và an toàn không? Nó có sạch không? Nó có mùi như thế nào?
 • Bạn có thích môi trường như đồ chơi, thiết bị và sách không? Có đủ tài liệu cho tất cả trẻ em không?  
 • Bạn có thích các bữa ăn và đồ ăn nhẹ? Nếu bạn không thấy một bữa ăn được phục vụ, hãy hỏi về thực đơn và cách thức ăn được lưu trữ và chuẩn bị. 
 • Những đứa trẻ có trông hạnh phúc không? Họ đang chơi và nói chuyện với nhau?
 • Bạn có thích cách nhà cung cấp / giáo viên đang nói chuyện và hành động với trẻ em không? Bạn có thấy nhiều sự tương tác giữa trẻ em và người lớn không?
 • Bạn có thích chương trình và dịch vụ mà nó cung cấp cho con bạn và gia đình bạn không?
 • Bạn có thích các chính sách của họ, chẳng hạn như cách bạn trả tiền, thời gian thông báo bạn phải đưa ra nếu bạn muốn thay đổi dịch vụ giữ trẻ của mình và điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đến đón con muộn?
 • Bạn có thích và cảm thấy thoải mái với nhà cung cấp / giáo viên không?

7. Đến nhà cung cấp dịch vụ với con bạn:

Trước khi bạn đưa ra quyết định cuối cùng và ký hợp đồng, hãy đặt lịch hẹn để đến gặp gỡ và chào hỏi với con bạn. Quan sát phản ứng của con bạn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc / giáo viên và môi trường.

Các nguồn lực để giúp quý vị tìm kiếm dịch vụ giữ trẻ của quý vị

Child Care Aware có thông tin hữu ích về việc lập ngân sách cho dịch vụ giữ trẻ của quý vị, chẳng hạn như Mẫu Ngân sách Gia đình Hàng tháng và các liên kết đến các trang web khác có thể hỗ trợ giáo dục tài chính.

Bài viết này có hữu ích không?

Cập nhật lần cuối vào Tháng Tám 16, 2023
Tài nguyên tương tự
Quyền của gia đình
Quyền của gia đình trong việc lựa chọn dịch vụ chăm sóc trẻ em
Ở California, cha mẹ có quyền đưa ra những lựa chọn chăm sóc trẻ em tốt nhất cho gia đình của họ.  Cha mẹ có nhiều lựa chọn:...
Xem bài viết
Tài nguyên &giới thiệu
Cơ quan Giới thiệu và Nguồn lực Chăm sóc Trẻ em (CCR&Rs)
CCR &R là gì? Nguồn lực chăm sóc trẻ em và các cơ quan giới thiệu (CCR&R) phục vụ các gia đình, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em và...
Xem bài viết
Cấp phép &an toàn
Cấp phép và Giám sát cho các Cơ sở Chăm sóc Trẻ em ở California
Thông tin Cấp phép Chăm sóc Cộng đồng Bộ Dịch vụ Xã hội, Giấy phép Chăm sóc Cộng đồng (CCL) và moni ...
Xem bài viết
R &r cục bộ
Kết nối với các chuyên gia chăm sóc trẻ em địa phương
Children's Council of San Francisco
| San Francisco (415) 343-3300
 • Dự án Sáng kiến Chăm sóc Trẻ em
 • Giới thiệu chăm sóc trẻ em
Xem thêm
Wu Yee Children's Services
| San Francisco (844) 644-4300
 • Dự án Sáng kiến Chăm sóc Trẻ em
 • Giới thiệu chăm sóc trẻ em
Xem thêm