Tìm dịch vụ giữ trẻ mà bạn có thể tin tưởng.

Trả lời một số câu hỏi và tạo ra một kế hoạch có thể phát triển khi con bạn lớn lên.

Cơ quan Giới thiệu và Nguồn lực Chăm sóc Trẻ em (CCR&Rs)

CCR &R là gì?

Nguồn lực chăm sóc trẻ em và các cơ quan giới thiệu (CCR&Rs) phục vụ các gia đình, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em và cộng đồng địa phương. Cha mẹ biết những gì chăm sóc trẻ em là tốt nhất cho gia đình của họ và CCR&Rs làm việc chăm chỉ mỗi ngày để cung cấp cho các gia đình thông tin và hỗ trợ họ cần. CCR&Rs cũng hỗ trợ và đào tạo các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em. Và, họ giúp các bậc cha mẹ, nhà cung cấp và cộng đồng hiểu cách thức hoạt động của dịch vụ chăm sóc trẻ em và cách nó có thể được cải thiện.

CCR &R làm gì?

Dưới đây là một số dịch vụ CCR &R cốt lõi. 

CCR &Rs giúp families tìm dịch vụ chăm sóc trẻ em. Họ: 

 • Giúp quý vị lập một kế hoạch chăm sóc trẻ em. 
 • Giới thiệu quý vị đến các chương trình giữ trẻ đáp ứng nhu cầu của quý vị. 
 • Có nhân viên tư vấn nói ngôn ngữ của bạn.

CCR &Rs cung cấp hỗ trợ cho các gia đình. Họ:

 • Help bạn tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện để được giúp đỡ trả tiền cho dịch vụ chăm sóc trẻ em hay không.
 • Tổ chức các hội thảo, nhóm hỗ trợ và nhóm chơi.  

CCR &Rs giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em. Họ:

 • Cung cấp thông tin và đào tạo về nhiều chủ đề, chẳng hạn như bắt đầu và điều hành một doanh nghiệp, sự phát triển của trẻ em, và các mẹo về sức khỏe và an toàn.
 • Chạy dự án Chăm sóc được thông báo về chấn thương để giúp bạn chăm sóc trẻ em bị chấn thương.

Dự án Sáng kiến Chăm sóc Trẻ em (CCIP) là gì?

CCR&Rs tuyển dụng và đào tạo các nhà giữ trẻ gia đình mới thông qua Dự án Sáng kiến Chăm sóc Trẻ em (CCIP).

 • CCIP giúp bạn được cấp phép bằng cách giúp bạn:
  • Thiết lập nhà giữ trẻ gia đình của quý vị
  • Tìm hiểu về giấy phép và các yêu cầu khác 
  • Hoàn thành đơn xin cấp phép của bạn
  • Chuẩn bị cho nhà giữ trẻ gia đình của quý vị để kiểm tra cấp phép
 • CCIP giúp bạn khi bạn được cấp phép bằng cách cung cấp đào tạo và hỗ trợ về:
  • Điều hành doanh nghiệp của bạn
  • Hiểu và làm việc với trẻ nhỏ 
  • Làm việc với gia đình

CCR &R giúp cộng đồng của bạn như thế nào?

CCR&Rs giúp cộng đồng của bạn. Họ:

 • Chia sẻ thông tin về các chủ đề như cung và cầu chăm sóc trẻ em cũng như quy định và phân vùng địa phương.
 • Chia sẻ thông tin cập nhật về các chương trình chăm sóc trẻ em với Cấp phép Chăm sóc Cộng đồng.
 • Giúp cộng đồng hiểu cách thức hoạt động của dịch vụ chăm sóc trẻ em và cách cải thiện dịch vụ này.

Tìm CCR &R trong cộng đồng của bạn để tìm hiểu về tất cả những gì họ cung cấp.

Bài viết này có hữu ích không?

Cập nhật lần cuối vào January 20, 2023
Tài nguyên tương tự
Quyền của gia đình
Quyền của gia đình trong việc lựa chọn dịch vụ chăm sóc trẻ em
Ở California, cha mẹ có quyền đưa ra những lựa chọn chăm sóc trẻ em tốt nhất cho gia đình của họ.  Cha mẹ có nhiều lựa chọn:...
Xem bài viết
Tài nguyên &giới thiệu
Cơ quan Giới thiệu và Nguồn lực Chăm sóc Trẻ em (CCR&Rs)
CCR &R là gì? Nguồn lực chăm sóc trẻ em và các cơ quan giới thiệu (CCR&R) phục vụ các gia đình, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em và...
Xem bài viết
Cấp phép &an toàn
Cấp phép và Giám sát cho các Cơ sở Chăm sóc Trẻ em ở California
Thông tin Cấp phép Chăm sóc Cộng đồng Bộ Dịch vụ Xã hội, Giấy phép Chăm sóc Cộng đồng (CCL) và moni ...
Xem bài viết
R &r cục bộ
Kết nối với các chuyên gia chăm sóc trẻ em địa phương
Wu Yee Children's Services
| San Francisco (844) 644-4300
 • Dự án Sáng kiến Chăm sóc Trẻ em
 • Giới thiệu chăm sóc trẻ em
Xem thêm
Children's Council of San Francisco
| San Francisco (415) 343-3300
 • Dự án Sáng kiến Chăm sóc Trẻ em
 • Giới thiệu chăm sóc trẻ em
Xem thêm