Khám phá các lựa chọn giữ trẻ gần quý vị.

Trả lời một số câu hỏi về nhu cầu của gia đình bạn để tìm kiếm các chương trình chăm sóc trẻ em và mầm non được cấp phép trong khu vực của bạn. Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập để sử dụng các tiêu chí tìm kiếm trước đó của bạn, lưu mục yêu thích và hơn thế nữa.

Câu hỏi 1/6
Bạn cần chăm sóc trẻ em ở đâu?
Tất cả các chương trình được liệt kê trên trang web này đều ở California. Bên ngoài CA? Truy cập childcare.gov
Câu hỏi 2/6
Trẻ em bao nhiêu tuổi và khi nào chúng cần được chăm sóc?
Câu hỏi 3/6
Bạn đang tìm kiếm dịch vụ giữ trẻ bằng những ngôn ngữ nào?

Ngôn ngữ (chọn tất cả những gì phù hợp)

Câu hỏi 4/6
Có ai trong số con bạn có nhu cầu đặc biệt không?
Câu hỏi 5/6
Tại sao quý vị cần chăm sóc trẻ em?
Câu hỏi 6/6
Bạn muốn nhận kết quả tìm kiếm dịch vụ giữ trẻ của mình như thế nào?
đến
đến