Liên hệ

Bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc?

Chào mừng tất cả các phản hồi, câu hỏi hoặc đề xuất.

Gửi email cho chúng tôi

Sự tiếp xúc Thông tin @mychildcareplan.org với các câu hỏi về My Child Care Plan.

Trò chuyện với chúng tôi

Đường dây nóng giáo dục người tiêu dùng

1-800-TRẺ EM-793 (1-800-543-7793)
Tiếng Anh & Tiếng Tây Ban Nha
Giờ hoạt động:
M - F 9 giờ sáng - 5 giờ chiều Giờ chuẩn Thái Bình Dương

Địa chỉ gửi thư

My Child Care Plan, c / o Mạng lưới Giới thiệu & Nguồn lực Chăm sóc Trẻ em CA
1 Polk St, Đơn vị 201
San Francisco, CA 94102

My Child Care Plan là một dự án được điều hành bởi Mạng lưới Giới thiệu & Nguồn lực Chăm sóc Trẻ em California.