Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

My Child Care Plan là một dự án của Mạng lưới Giới thiệu & Nguồn lực Chăm sóc Trẻ em 501 (c) (3) California và được hỗ trợ bởi nguồn tài trợ được phân bổ cho Bộ Dịch vụ Xã hội California. Chính sách bảo mật này sẽ giải thích cách tổ chức của chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Chủ đề:

 • Chúng tôi thu thập dữ liệu gì?
 • Chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn như thế nào?
 • Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu của bạn như thế nào?
 • Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn như thế nào?
 • Marketing
 • Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn là gì?
 • Cookie là gì?
 • Chúng tôi sử dụng cookie như thế nào?
 • Chúng tôi sử dụng những loại cookie nào?
 • Cách quản lý cookie của bạn
 • Chính sách bảo mật của các trang web khác
 • Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi
 • Cách liên hệ với chúng tôi
 • Làm thế nào để liên hệ với các cơ quan thích hợp

Cái gì chúng tôi có thu thập dữ liệu không?

My Child Care Plan thu thập các dữ liệu sau:

 • Thông tin nhận dạng cá nhân (Tên, địa chỉ email, số điện thoại, v.v.)
 • Thông tin trẻ em (Tên, ngày sinh)
 • Vị trí
 • Sở thích chăm sóc trẻ em

Làm thế nào để chúng tôi thu thập của bạn dữ liệu?

Quý vị trực tiếp cung cấp dịch vụ Chăm sóc Trẻ Em của Tôi Lập kế hoạch với hầu hết dữ liệu chúng tôi thu thập. Chúng tôi thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu khi mày:

 • Đăng ký trực tuyến cho một tài khoản.
 • Tự nguyện hoàn thành khảo sát khách hàng hoặc cung cấp phản hồi qua email.
 • Sử dụng hoặc xem trang web của chúng tôi thông qua cookie của trình duyệt.
 • Tìm kiếm dịch vụ giữ trẻ và/hoặc lọc kết quả.
 • Cập nhật dịch vụ giữ trẻ của quý vị hồ sơ chương trình.

Công ty chúng tôi cũng có thể nhận dữ liệu của bạn một cách gián tiếp từ các nguồn sau:

 • Nguồn lực chăm sóc trẻ em và các chương trình giới thiệu ở California
 • Bộ Dịch vụ Xã hội California, Bộ phận Cấp phép Chăm sóc Trẻ em

Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu của bạn như thế nào?

My Child Care Plan thu thập dữ liệu của bạn để chúng tôi có thể:

 • Quản lý tài khoản của bạn.
 • Đánh giá tính thân thiện và trực quan của trang web của chúng tôi.
 • Phân tích cung và cầu chăm sóc trẻ em ở California.

Nếu bạn đồng ý, Con tôi Care Plan sẽ chia sẻ dữ liệu của bạn với các tổ chức chính phủ đối tác và tổ chức phi lợi nhuận của chúng tôi các tổ chức để họ có thể cung cấp cho bạn dịch vụ của họ.

 • Nguồn lực chăm sóc trẻ em và các cơ quan giới thiệu ở California
 • Bộ Giáo dục California, Bộ phận Chăm sóc và Học tập Sớm

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn như thế nào?

My Child Care Plan Lưu trữ an toàn dữ liệu của bạn tại LiquidWeb.com đối tác của chúng tôi.  Cơ sở trung tâm dữ liệu được bảo mật và giám sát tại cơ sở có người lái 24/7/365. Trung tâm dữ liệu tuân thủ SSAE-16 & HIPAA và được chứng nhận cảng an toàn.  Máy chủ được lưu trữ trong tủ khóa theo hướng dẫn của HIPAA.  Ứng dụng được bảo mật bởi Tường lửa ứng dụng web được giám sát 24/7/365 và SSL ở mã hóa 256-bit.

My Child Care Plan sẽ giữ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn trong khoảng thời gian mà AJWI được ký hợp đồng để duy trì dữ liệu đối tác trong ứng dụng MCCP DB. Khi khoảng thời gian này đã hết hạn, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu của bạn bằng cách hủy tất cả các bản ghi thông tin của bạn và xóa sạch tất cả các máy chủ và hồ sơ sao lưu dữ liệu của bạn.

Marketing

My Child Care Plan sẽ muốn gửi cho bạn thông tin về các dịch vụ của chúng tôi mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể như, cũng như của các tổ chức đối tác của chúng tôi.

 • Nguồn lực chăm sóc trẻ em và các cơ quan giới thiệu ở California
 • Bộ Giáo dục California, Bộ phận Chăm sóc và Học tập Sớm

Nếu bạn đã đồng ý nhận tiếp thị, bạn có thể luôn luôn chọn không tham gia vào một ngày sau đó.

Bạn có quyền bất cứ lúc nào để Dừng My Child Care Plan từ việc liên hệ với bạn cho các mục đích tiếp thị hoặc cho đi dữ liệu của bạn cho các thành viên khác trong Nhóm Công ty của chúng tôi.

Nếu bạn không còn muốn được liên hệ để tiếp thị mục đích, xin vui lòng bấm vào đây.

Dữ liệu của bạn là gì quyền bảo vệ?

My Child Care Plan muốn làm chắc chắn rằng bạn nhận thức đầy đủ về tất cả các quyền bảo vệ dữ liệu của mình. Mọi người dùng đều được hưởng các quyền sau đây:

Quyền truy cập – Bạn có quyền yêu cầu bản sao cá nhân của mình dữ liệu từ My Child Care Plan. Chúng tôi có thể tính phí bạn một khoản phí nhỏ cho dịch vụ này.

Quyền cải chính - Bạn có quyền yêu cầu Tôi Kế hoạch Chăm sóc Trẻ em sửa bất kỳ thông tin nào mà bạn tin là không chính xác. Bạn cũng có quyền yêu cầu My Child Care Plan để hoàn thành thông tin bạn tin là không đầy đủ.

Quyền xóa - Bạn có quyền yêu cầu điều đó My Child Care Plan xóa dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

Các quyền hạn chế xử lý - Bạn có quyền yêu cầu My Child Care Plan hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

Các quyền phản đối việc xử lý - Bạn có quyền phản đối My Child Care Planđang xử lý của bạn dữ liệu cá nhân, trong những điều kiện nhất định.

Quyền đối với tính di động của dữ liệu - Bạn có quyền yêu cầu Tôi Kế hoạch Chăm sóc Trẻ em chuyển dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập cho người khác tổ chức, hoặc trực tiếp cho bạn, trong một số điều kiện nhất định.

Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi có một tháng để trả lời bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email của chúng tôi:

Gọi cho chúng tôi theo số: 415-494-4665

Hoặc viết thư cho chúng tôi: thông tin @mychildcareplan.Org

Cái gì là cookie?

Cookie là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn để thu thập thông tin nhật ký Internet tiêu chuẩn và thông tin hành vi của khách truy cập. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin từ bạn tự động thông qua cookie hoặc công nghệ tương tự.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập allaboutcookies.org.

Chúng tôi sử dụng cookie như thế nào?

Công ty chúng tôi sử dụng cookie trong một phạm vi các cách để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi, bao gồm:

 • Duy trì trạng thái đăng nhập của bạn
 • Hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi
 • Tải trang nhanh hơn khi truy cập lặp lại

Cái gì chúng tôi có sử dụng các loại cookie không?

Tuy nhiên, có một số loại cookie khác nhau, trang web của chúng tôi sử dụng:

 • Chức năng - Của tôi Kế hoạch Chăm sóc Trẻ em sử dụng các cookie này để chúng tôi nhận ra bạn trên trang web của chúng tôi và ghi nhớ bạn đã chọn trước đó Sở thích. Chúng có thể bao gồm ngôn ngữ bạn thích và vị trí của bạn trong. Kết hợp cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba được sử dụng.
 • Quảng cáo – My Chương trình Chăm sóc Trẻ em sử dụng các cookie này để thu thập thông tin về chuyến thăm của bạn trang web của chúng tôi, nội dung bạn đã xem, các liên kết bạn đã theo dõi và thông tin về trình duyệt, thiết bị và địa chỉ IP của bạn. My Child Care Plan đôi khi chia sẻ một số khía cạnh hạn chế của dữ liệu này với các bên thứ ba cho mục đích quảng cáo. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu trực tuyến được thu thập thông qua cookie với các đối tác quảng cáo của chúng tôi. Điều này có nghĩa là khi bạn ghé thăm một người khác trang web, bạn có thể được hiển thị quảng cáo dựa trên các kiểu duyệt web của bạn trên trang mạng.

Cách quản lý cookie

Bạn có thể đặt trình duyệt của mình không chấp nhận cookie và trang web trên cho bạn biết cách xóa cookie từ trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, một số tính năng trang web của chúng tôi có thể kết quả là không hoạt động.

Sự riêng tư chính sách của các trang web khác

Các My Child Care Plan trang web chứa các liên kết đến các trang web khác. Chính sách bảo mật của chúng tôi chỉ áp dụng cho trang web của chúng tôi, vì vậy nếu bạn nhấp vào một liên kết đến một trang web khác, bạn nên đọc chính sách bảo mật của họ.

Thay đổi đến chính sách bảo mật của chúng tôi

My Child Care Plan Giữ chính sách bảo mật của nó dưới sự xem xét thường xuyên và đặt bất kỳ cập nhật nào trên trang web này. Chính sách bảo mật này được cập nhật lần cuối vào ngày 22 tháng 2023 năm XNUMX.

Thế nào để liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về My Child Care Planchính sách bảo mật của bạn, dữ liệu chúng tôi lưu giữ về bạn hoặc bạn muốn thực hiện một trong các quyền bảo vệ dữ liệu của bạn, vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: thông tin @mychildcareplan.Org

Gọi cho chúng tôi: 415-494-4665

Hoặc viết thư cho chúng tôi tại: My Child Care Plan, c/o Tài nguyên Chăm sóc Trẻ em California
&Mạng lưới giới thiệu, 1 Polk Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94102