Thúc đẩy doanh nghiệp chăm sóc trẻ em của bạn

  • Tiếp thị doanh nghiệp của bạn.

    Đăng ảnh & chương trình nổi bật và thu hút đúng đối tượng khách hàng.

  • Giữ cho doanh nghiệp ổn định.

    Quảng cáo các cơ hội mở và giúp các gia đình tìm thấy bạn nhanh chóng.

  • Kết nối với cộng đồng của bạn.

    Nhận thông báo và sự kiện từ R&R tại địa phương của bạn.

Bạn đã là nhà cung cấp?

Nếu bạn đã có trong cơ sở dữ liệu nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ được cấp phép trên toàn tiểu bang, bạn có thể xác nhận quyền sở hữu hồ sơ công khai của mình và nhanh chóng thêm thông tin khác vào hồ sơ của mình để giúp doanh nghiệp của bạn nổi bật. Tất cả những gì bạn cần làm là tìm hồ sơ của mình và tạo một tài khoản.

Ai có thể tạo tài khoản?
Bạn đã là nhà cung cấp được thành lập?

Chúng tôi lấy dữ liệu của mình ở đâu?

R&Rs ở California lưu trữ dữ liệu từ Cấp phép Chăm sóc Trẻ em để giới thiệu các chương trình chăm sóc trẻ em được cấp phép cho các gia đình đang tìm kiếm dịch vụ chăm sóc.
R &R &rs địa phương liên hệ với các nhà cung cấp để có được thông tin chương trình chính xác để phù hợp hơn với các gia đình và nhà cung cấp.

Tìm hiểu thêm về Chính sách bảo mật của chúng tôi