Tìm dịch vụ chăm sóc trẻ em mà bạn có thể yêu thích, tin tưởng và cảm thấy hài lòng.

Nghệ thuật tìm kiếm dịch vụ chăm sóc trẻ em tốt

Việc tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em phù hợp cần phải đặt rất nhiều câu hỏi. Khi bạn tìm hiểu về giờ làm việc, bữa ăn và chương trình của họ, câu hỏi quan trọng nhất để tự hỏi bản thân là:

Con tôi sẽ nhận được sự quan tâm yêu thương và cẩn thận?

Nguồn lực chăm sóc trẻ em tại địa phương và cơ quan giới thiệu (R&R) có thể giúp bạn tìm các lựa chọn giữ trẻ và cách thanh toán cho dịch vụ giữ trẻ.

Làm thế nào để bạn chọn loại hình chăm sóc trẻ em tốt nhất cho bạn?

Niềm tin là yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn dịch vụ chăm sóc trẻ em. Bạn có cảm thấy tự tin rằng con bạn sẽ được an toàn và hạnh phúc, và được người chăm sóc đối xử với sự tôn trọng và tình cảm?

Ngoài ra còn có nhiều điều thiết thực cần xem xét, chẳng hạn như tuổi tác và tính khí của con bạn, điều đó sẽ ảnh hưởng đến loại hình chăm sóc nào có thể phù hợp nhất. Hãy xem các tài nguyên của chúng tôi về Chọn dịch vụ giữ trẻ để được tư vấn thêm về những điều cần tính đến.

Vậy bây giờ thì sao?

Tạo kế hoạch chăm sóc trẻ em

Bởi vì chăm sóc trẻ em là một quá trình phát triển, không phải là tìm kiếm một lần.

  • Điền vào bản khảo sát nhanh

    Trả lời một số câu hỏi để giúp thu hẹp các lựa chọn chăm sóc trẻ em để phù hợp với nhu cầu riêng của bạn.

  • Tìm nhà cung cấp mà bạn tin tưởng

    Tìm kết quả ngay lập tức cho các nhà cung cấp dựa trên cách bạn trả lời khảo sát.

  • Cập nhật kế hoạch của bạn

    Khi con bạn lớn lên và hoàn cảnh của bạn thay đổi, hãy quay lại và dễ dàng cập nhật kế hoạch của bạn để tiếp tục làm cho việc chăm sóc trẻ em hoạt động theo cách bạn muốn.

Tạo kế hoạch chăm sóc trẻ em

Một dự án của Mạng lưới Giới thiệu & Nguồn lực Chăm sóc Trẻ em California.