Tìm dịch vụ giữ trẻ mà bạn có thể tin tưởng.

Trả lời một số câu hỏi và tạo ra một kế hoạch có thể phát triển khi con bạn lớn lên.

Montessori

Tiến sĩ Maria Montessori đã phát triển phương pháp Montessori vào đầu thế kỷ 20. Phương pháp Montessori cho phép trẻ tự do khám phá sở thích của mình. Khi làm như vậy, trẻ em học về bản thân, lẫn nhau và thế giới xung quanh. Các bài học và tài liệu học tập được thiết kế để hỗ trợ sự phát triển giáo dục và truyền cảm hứng cho sự tò mò. 

Phương pháp này nhấn mạnh sự chủ động và độc lập của từng đứa trẻ. Trẻ em di chuyển qua các hoạt động khác nhau, được gọi là "công việc", với tốc độ của riêng chúng. Trẻ em học trực tiếp trong khi quan sát bạn bè đồng trang lứa. Quan sát cho phép trẻ em học hỏi lẫn nhau. 

  • Phương pháp này sử dụng các vật dụng giác quan nhỏ như khối màu để giúp trẻ hoàn thành nhiệm vụ. Phương pháp giúp trẻ khám phá môi trường và thế giới của mình. 
  • Các lớp học Montessori thường có nhiều lứa tuổi khác nhau. Các giảng viên khuyến khích mỗi em học theo tốc độ riêng của chúng.
  • Phương pháp Montessori khuyến khích trẻ phát triển kỹ năng lãnh đạo.

 

Nguồn:

http://www.montessorianswers.com/ami-or-ams.html

Hiệp hội Montessori International (AMI)
https://amiusa.org/becoming-an-ami-school/

Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ (AMS)
https://amshq.org/Educators/Montessori-Schools/AMS-Accreditation

Hội đồng Montessori Quốc tế là một cơ quan khác cung cấp chứng nhận cho các trường học ở Hoa Kỳ:
https://www.montessori.org/imc-school-accreditation/

Bài viết này có hữu ích không?

Cập nhật lần cuối vào Tháng Bảy 10, 2020
Tài nguyên tương tự
Quyền của gia đình
Quyền của gia đình trong việc lựa chọn dịch vụ chăm sóc trẻ em
Ở California, cha mẹ có quyền đưa ra những lựa chọn chăm sóc trẻ em tốt nhất cho gia đình của họ.  Cha mẹ có nhiều lựa chọn:...
Xem bài viết
Tài nguyên &giới thiệu
Cơ quan Giới thiệu và Nguồn lực Chăm sóc Trẻ em (CCR&Rs)
CCR &R là gì? Nguồn lực chăm sóc trẻ em và các cơ quan giới thiệu (CCR&R) phục vụ các gia đình, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em và...
Xem bài viết
Cấp phép &an toàn
Cấp phép và Giám sát cho các Cơ sở Chăm sóc Trẻ em ở California
Thông tin Cấp phép Chăm sóc Cộng đồng Bộ Dịch vụ Xã hội, Giấy phép Chăm sóc Cộng đồng (CCL) và moni ...
Xem bài viết
R &r cục bộ
Kết nối với các chuyên gia chăm sóc trẻ em địa phương
Wu Yee Children's Services
| San Francisco (844) 644-4300
  • Dự án Sáng kiến Chăm sóc Trẻ em
  • Giới thiệu chăm sóc trẻ em
Xem thêm
Children's Council of San Francisco
| San Francisco (415) 343-3300
  • Dự án Sáng kiến Chăm sóc Trẻ em
  • Giới thiệu chăm sóc trẻ em
Xem thêm