Tìm dịch vụ giữ trẻ mà bạn có thể tin tưởng.

Trả lời một số câu hỏi và tạo ra một kế hoạch có thể phát triển khi con bạn lớn lên.

Các chương trình hỗ trợ tài chính

Giữa tiền thuê nhà cao, chi phí chăm sóc trẻ em và các hóa đơn khác, nhiều gia đình ở California gặp khó khăn trong việc kiếm sống vào một thời điểm nào đó. Có rất nhiều chương trình của tiểu bang liên bang có thể giúp đỡ các gia đình trong thời gian này.  Mỗi chương trình cung cấp các dịch vụ khác nhau và có các quy tắc riêng về việc ai đủ điều kiện. Ngoài ra còn có các chương trình địa phương trong cộng đồng của bạn có thể giúp đỡ. 

Trợ giúp chi trả cho dịch vụ chăm sóc trẻ em

Có rất nhiều chương trình giúp bạn trả tiền chăm sóc trẻ em.

Hỗ trợ tiền mặt

CalWORKS giúp phụ huynh hỗ trợ gia đình của họ.  Nó cung cấp hỗ trợ tiền mặt và các dịch vụ cho các gia đình để trẻ em có thể được chăm sóc tại nhà riêng của chúng. Nó giúp cha mẹ đào tạo và tìm việc làm.  

Hỗ trợ năng lượng

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng cho Gia đình Thu nhập Thấp giúp các gia đình thanh toán các hóa đơn năng lượng của họ và giúp họ sửa chữa nhà cửa của họ để làm cho họ tiết kiệm năng lượng hơn.

 • Tính đủ điều kiện dựa trên thu nhập.
 • Các gia đình nhận hỗ trợ tiền mặt, Medi-Cal hoặc CalFresh sẽ tự động đủ điều kiện.
 • Đăng ký tại trung tâm dịch vụ địa phương hoặc gọi 1-866-675-6623.

Thực phẩm lành mạnh cho gia đình

CalFresh giúp các gia đình đặt thức ăn lên bàn. Bạn có thể đăng ký trực tuyến chỉ trong 10 phút. Nếu được chấp thuận, bạn sẽ nhận được thẻ EBT với số tiền lên đến 194 đô la một tháng cho mỗi thành viên trong gia đình đối với hàng tạp hóa. Thẻ EBT có giá trị trong hầu hết các cửa hàng bán thực phẩm, chợ nông sản và trực tuyến thông qua Amazon và WalMart.

 • Tính đủ điều kiện dựa trên thu nhập. Bạn có thể kiểm tra tính đủ điều kiện của mình trong quá trình đăng ký.
 • Đăng ký trực tuyến, qua điện thoại theo số 1-877-847-3663, hoặc trực tiếp tại văn phòng quận của bạn.

Phụ nữ, Trẻ sơ sinh & Trẻ em (WIC) cung cấp thực phẩm và thông tin về chăm sóc sức khỏe và cho con bú cho phụ nữ đang mang thai, cho con bú hoặc gần đây đã có con. Nó cũng cung cấp thực phẩm lành mạnh cho trẻ sơ sinh và trẻ em đến năm tuổi.

 • Tính đủ điều kiện dựa trên thu nhập.
 • Các gia đình nhận hỗ trợ tiền mặt, Medi-Cal, CalFresh, TANF và/hoặc FDPIR sẽ tự động đủ điều kiện.
 • Nộp đơn tại cơ quan WIC địa phương của bạn.

Chăm sóc sức khỏe cho gia đình

Covered California giúp các gia đình tìm thấy bảo hiểm y tế đáp ứng nhu cầu của họ. Nó cũng giúp chi trả bảo hiểm y tế cho các gia đình đủ điều kiện. 

Medi-CAL thanh toán cho nhiều dịch vụ y tế cho trẻ em và người lớn. Medi-CAL là chương trình Medicaid của California.

Chương trình Bảo hiểm Y tế Trẻ em (CHIP) giúp chi trả bảo hiểm y tế cho trẻ em trong các gia đình không đủ điều kiện nhận MediCal.   

 • Tính đủ điều kiện dựa trên thu nhập. 

Trợ giúp dành cho cha mẹ mới

Chương Trình Thăm Nhà California giúp các gia đình vừa mới sinh con và đang gặp khó khăn. Chương trình cung cấp các công cụ giúp các gia đình nuôi dạy con cái của họ. Nó giúp các gia đình có nguy cơ bị bạo lực, lạm dụng chất kích thích và bệnh tâm thần. 

Trợ giúp cho người khuyết tật phát triển

Trung tâm Khu vực cung cấp các dịch vụ, thông tin và hỗ trợ cho những người bị khuyết tật phát triển và chậm trễ. Một số dịch vụ bao gồm đánh giá và chẩn đoán, lập kế hoạch và điều phối các dịch vụ, vận động chính sách và các dịch vụ can thiệp cho trẻ nhỏ.

Trợ giúp nhà ở cho gia đình

California có nhiều chương trình để giúp các gia đình có nhu cầu về nhà ở của họ.  Chúng bao gồm các dự án nhà ở công cộng, phiếu mua hàng để giúp trả tiền nhà ở và các dịch vụ dành cho người vô gia cư.  

Chương trình Phiếu lựa chọn Nhà(Phần 8) cung cấp một chứng từ mà các gia đình có thể sử dụng để giúp trả tiền cho nhà ở an toàn. Nhà ở có thể bao gồm nhà dành cho một gia đình, nhà phố, căn hộ và các đơn vị trong các dự án nhà ở công cộng. Các gia đình tìm nhà riêng để thuê và chủ sở hữu phải đồng ý tham gia chương trình. 

Tìm địa chỉ liên hệ của Cơ quan Nhà ở Công cộng (PHA) tại địa phương của bạn hoặc truy cập trang web của Cơ quan Quản lý Nhà ở Công cộng tại địa phương của bạn .

Bài viết này có hữu ích không?

Cập nhật lần cuối vào October 18, 2022
Tài nguyên tương tự
Quyền của gia đình
Quyền của gia đình trong việc lựa chọn dịch vụ chăm sóc trẻ em
Ở California, cha mẹ có quyền đưa ra những lựa chọn chăm sóc trẻ em tốt nhất cho gia đình của họ.  Cha mẹ có nhiều lựa chọn:...
Xem bài viết
Tài nguyên &giới thiệu
Cơ quan Giới thiệu và Nguồn lực Chăm sóc Trẻ em (CCR&Rs)
CCR &R là gì? Nguồn lực chăm sóc trẻ em và các cơ quan giới thiệu (CCR&R) phục vụ các gia đình, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em và...
Xem bài viết
Cấp phép &an toàn
Cấp phép và Giám sát cho các Cơ sở Chăm sóc Trẻ em ở California
Thông tin Cấp phép Chăm sóc Cộng đồng Bộ Dịch vụ Xã hội, Giấy phép Chăm sóc Cộng đồng (CCL) và moni ...
Xem bài viết
R &r cục bộ
Kết nối với các chuyên gia chăm sóc trẻ em địa phương
Children's Council of San Francisco
| San Francisco (415) 343-3300
 • Dự án Sáng kiến Chăm sóc Trẻ em
 • Giới thiệu chăm sóc trẻ em
Xem thêm
Wu Yee Children's Services
| San Francisco (844) 644-4300
 • Dự án Sáng kiến Chăm sóc Trẻ em
 • Giới thiệu chăm sóc trẻ em
Xem thêm